Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 6.2.2018

Löntagarnas löner steg med 0,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 0,2 procent i genomsnitt under fjärde kvartalet år 2017 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 0,6 procent. Inom den offentliga sektorn sjönk de nominella lönerna, med 0,8 procent inom staten och 1,0 procent inom kommunsektorn. Reallönerna sjönk i genomsnitt med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2017/4, årsförändringar i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (431,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 06.02.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/04/ati_2017_04_2018-02-06_tie_001_sv.html