Publicerad: 13.6.2016

I grundskolan fick 16 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd

Hösten 2015 fick 45 900 grundskolelever intensifierat stöd, dvs. 8,4 procent av grundskoleleverna. Antalet har ökat med fem procentenheter sedan år 2011. Hösten 2015 låg andelen elever som fick särskilt stöd på samma nivå som under föregående två år, kring 7,3 procent. Totalt 40 000 grundskolelever fick särskilt stöd. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2015, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2015, % 1)
1) De grundskoleelever som tagits in i eller överförts till specialundervisning före år 2011 har jämställts med elever som får särskilt stöd.

Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller främst uppgifter om intensifierat och särskilt stöd. Uppgifter om elever som fått allmänt stöd fås genom att granska antalet elever som fått specialundervisning på deltid.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tie_001_sv.html