Publicerad: 31.1.2018

Socialskyddets andel av den offentliga sektorns utgifter ökade ytterligare år 2016

Socialskyddets andel av den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter steg till 45,8 procent år 2016. Året innan var socialskyddets andel 44,8 procent. Socialskyddsutgifterna ökade också mest jämfört med år 2015. Jämfört med året innan ökade utgifterna med anknytning till ålderdom mest, största delen var pensioner.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2016, ändamålets andel av utgifterna

  Totalutgifter, % Netutgifter, % 1) Konsumtionutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,4 11,0 12,7
G02 Försvar 2,3 2,5 5,4
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,1 2,1 4,3
G04 Näringslivfrågor 8,1 7,7 8,3
G05 Miljöskydd 0,4 0,3 0,6
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,6 0,1 0,3
G07 Hälso- och sjukvård 12,9 12,5 24,5
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,6 2,6 3,6
G09 Utbildning 10,8 11,4 18,3
G10 Social trygghet 45,8 49,8 22,0
G0 Ändamål, totalt 100,0 100,0 100,0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tie_001_sv.html