Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, maj

Konsumentprisindex 2005, juli

2005
juli
Offentliggöranden