Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, augusti

Konsumentprisindex 2005, juli

2005
juli
Offentliggöranden