Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, april

Konsumentprisindex 2006, november

2006
november
Offentliggöranden