Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, maj

Konsumentprisindex 2007, januari

2007
januari
Offentliggöranden