Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, september

Konsumentprisindex 2008, februari

2008
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor