Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 27.2.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 7,8 procent i januari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i januari med 7,8 procent från januari 2007. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 4,7 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.3.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2007


Indextal
Årsförändring inom den
senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
01/2008 01/2008 01-12/2007
Värde 131,5 7,8 7,0
Volym 123,6 4,7 5,7
*) Årsförändringen jämför januari 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-december 2007 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/01/klv_2008_01_2008-02-27_tie_001_sv.html