Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.8.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 7,4 procent i juli

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i juli med 7,4 procent från juli 2007. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 3,4 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.9.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juli 2008


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
07/2008 07/2008 01-07/2008
Värde 158,8 7,4 7,9
Volym 147,6 3,4 4,3
*) Årsförändringen jämför juli 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-juli 2008 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, juli (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/07/klv_2008_07_2008-08-28_tie_001_sv.html