Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu

Publicerad: 30.12.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 0,5 procent i november

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i november med 0,5 procent från november 2007. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 4,6 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.1.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2008


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
11/2008 11/2008 01-11/2008
Värde 146,1 -0,5 6,0
Volym 132,1 -4,6 2,2
*) Årsförändringen jämför november 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-november 2008 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, november (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Kaupan liikevaihtokuvaaja 2008, marraskuu (pdf 384,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kaupan liikevaihtokuvaaja [e-publikation].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/11/klv_2008_11_2008-12-30_tie_001_sv.html