Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.4.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 1,0 procent i mars

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i mars med 1,0 procent från mars 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 2,4 procent. På grund av att det i mars fanns två handelsdagar mer än under motsvarande period i fjol, dämpade nedgången i försäljningen. Påsken i år inföll i april, medan den i fjol var i mars.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.5.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
03/2009 03/2009 01-03/2009
Värde 106,6 -1,0 -1,9
Volym 99,7 -2,4 -3,6
*) Årsförändringen jämför mars 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-mars 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i handelns snabbestimat fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom handeln finns under länken Ändringar i denna statistik.

 

Källa: Omsättning inom handeln 2009, mars (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, mars (pdf 382,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/03/klv_2009_03_2009-04-28_tie_001_sv.html