Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 29.9.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 3,4 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i augusti med 3,4 procent från augusti 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 3,9 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.10.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
08/2009 08/2009 01-08/2009
Värde 116,2 -3,4 -2,3
Volym 109,5 -3,9 -3,4
*) Årsförändringen jämför augusti 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-augusti 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, augusti (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, augusti (pdf 381,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/08/klv_2009_08_2009-09-29_tie_001_sv.html