Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.10.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 1,6 procent i september

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i september med 1,6 procent från september 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 1,4 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.11.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
09/2009 09/2009 01-09/2009
Värde 113,3 -1,6 -2,4
Volym 106,5 -1,4 -3,3
*) Årsförändringen jämför september 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-september 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, september (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, september (pdf 382,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/09/klv_2009_09_2009-10-28_tie_001_sv.html