Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Omsättning inom handeln 2011, oktober

2011
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer