Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 13.12.2011

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 5,4 procent i oktober

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,4 procent i oktober jämfört med oktober 2010. Också försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 8,7 procent och inom bilhandeln med 15,9 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 8,7 procent i oktober.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–oktober ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,8 procent och inom partihandeln med 9,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 17,2 procent. Under januari–oktober var försäljningen inom hela handeln 9,2 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö (09) 1734 2951, Tiina Talvio (09) 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2011/10/klv_2011_10_2011-12-13_tie_002_sv.html