Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 23.5.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i april med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,3 procent i april jämfört med april 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 2,4 procent under samma period. Ökningen inom detaljhandeln berodde särskilt på att försäljningen inom dagligvaruhandeln var 6,4 procent större än i april året innan. Också försäljningsvolymen inom dagligvaruhandeln ökade med 6,1 procent från året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2014, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2014, % (TOL 2008)

Att påsken i år inföll i april, medan den i fjol var i månadsskiftet mars–april, bidrog för sin del till att försäljningen ökade. Att påsken infaller under olika månader syns särskilt i utvecklingen av försäljningen av mat under mars–april. I april 2014 fanns det 24 försäljningsdagar 1) som inföll under en vardag, dvs. en dag färre än i april 2013.

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.6.2014.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


1) Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalen-dermånaden (måndag-lördag) med undantag av söckenhelger.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951 (9.6.2014 => 029 551 2951), Tiina Talvio 09 1734 2698 (9.6.2014 => 029 551 2698), palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/04/klv_2014_04_2014-05-23_tie_001_sv.html