Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.10.2015

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i september med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,7 procent i september jämfört med september 2014. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade däremot inom detaljhandeln med 0,2 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 1,9 procent i september, men försäljningsvolymen var oförändrad jämfört med september 2014. Både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln var utvecklingen av omsättningen svagare än utvecklingen av försäljningsvolymen, vilket berodde på nedgång i priserna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2015, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2015, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/09/klv_2015_09_2015-10-26_tie_001_sv.html