Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, december

Publicerad: 27.6.2019

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen var i maj på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln var den arbetsdagskorrigerade omsättningen för detaljhandeln i maj på samma nivå som i maj 2018. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,3 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i maj med 0,1 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 1,3 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, maj 2019, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, maj 2019, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/05/klv_2019_05_2019-06-27_tie_001_sv.html