Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik