Publicerad: 14.4.2016

Spädbarnsdödligheten historiskt liten

År 2015 dog 97 barn under sitt första levnadsår. Antalet är det lägsta i det självständiga Finlands historia. Jämfört med år 2014 minskade antalet barn som dog under sitt första levnadsår, dvs. spädbarnsdödligheten, med 27 personer. Spädbarnsdödligheten var 1,7 per tusen levande födda barn. Före år 2015 var spädbarnsdödstalet lägst år 2013, dvs. 1,8 promille. Då dog 102 barn under sitt första levnadsår.

Döda under första levnadsåret 1990–2015

Döda under första levnadsåret 1990–2015

Årligen avlidna efter kön och 0-åriga avlidna 2002–2015

År Totalt Män Kvinnor 0-åringar totalt
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97

Källa: Döda 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2015/kuol_2015_2016-04-14_tie_001_sv.html