Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Publicerad: 18.3.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 2,2 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,2 procent från februari år 2009 till februari år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -2,5 procent för geokonstruktioner till 18,8 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, februari 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 120,3 2,2
Geokonstruktioner 112,0 -2,5
Markkonstruktioner 120,2 0,3
Bergkonstruktioner 120,2 0,6
Beläggningar 136,1 18,8
Kommunaltekniska system 118,2 -1,0
Betongkonstruktioner 113,3 -1,8
Övriga tekniska system 113,0 -2,2
Krossarbeten 1) 119,5 1,6
Underhåll 1) 119,7 0,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/02/maku_2010_02_2010-03-18_tie_001_sv.html