Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.3.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,0 procent i februari från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,0 procent från februari år 2017 till februari år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från -0,1 procent för markkonstruktioner till 2,1 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 103,0 1,0
Geokonstruktioner 103,7 2,1
Markkonstruktioner 100,0 -0,1
Bergkonstruktioner 101,3 0,8
Beläggningar 112,6 1,8
Kommunaltekniska system 103,0 2,0
Betongkonstruktioner 103,0 1,2
Tekniska och andra system 100,7 0,9
Krossarbeten 1) 102,9 2,2
Vägunderhåll 1) 100,1 0,5
Gatuunderhåll 1) 101,2 1,2
Banunderhåll 1) 101,7 1,6
Underhåll, totalt 1) 100,9 1,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/02/maku_2018_02_2018-03-23_tie_001_sv.html