Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, oktober

Publicerad: 23.5.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,7 procent i april från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,7 procent från april år 2017 till april år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,3 procent för betongkonstruktioner till 4,0 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,2 1,7
Geokonstruktioner 103,4 2,1
Markkonstruktioner 100,3 1,0
Bergkonstruktioner 101,3 0,9
Beläggningar 106,8 4,0
Kommunaltekniska system 102,4 2,8
Betongkonstruktioner 102,6 0,3
Tekniska och andra system 101,3 0,8
Krossarbeten 1) 103,5 3,4
Vägunderhåll 1) 100,4 0,9
Gatuunderhåll 1) 101,6 1,8
Banunderhåll 1) 102,0 2,0
Underhåll, totalt 1) 101,2 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/04/maku_2018_04_2018-05-23_tie_001_sv.html