Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 16.8.2010

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 1,2 procent under det andra kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 1,2 procent under det andra kvartalet år 2010 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 7,4 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det andra kvartalet år 2010

Index (2005=100) Indextal II/2010 1) Förändrings-%
I/2010-II/2010
1)
Förändrings-%
II/2009-II/2010
1)
Totalindex 107,3 2,2 -1,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 102,8 0,8 -7,4
Vegetabilieproduktion 109,0 6,4 -5,2
Animalieproduktion 106,3 0,1 1,0
1) 2010 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 5,2 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 1,0 procent. På minskningen av totalindexet inverkade särskilt billigare spannmål och mjölk. Under det första kvartalet var priset på spannmål 9,2 procent lägre än året innan. Mjölkpriset sjönk med 13,0 procent.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/02/mthi_2010_02_2010-08-16_tie_001_sv.html