Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Omsättning inom servicebranschen 2006, mars

2006
mars
Offentliggöranden