Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.6.2006

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,7 procent i januari-mars

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom servicenäringarna 4,7 procent större under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ökningen av omsättningen avtog från det sista kvartalet år 2005, då ökningen av omsättningen var 7,8 procent. Servicenäringarna innehåller inte näringsgrenar inom handeln. Omsättningen har arbetsdagskorrigerats genom att radera växlingarna förorsakade av kalendern.

Av huvudnäringsgrenarna var ökningen av omsättningen snabbare än under föregående kvartal bara inom hotell- och restaurangverksamhet: ökningen av omsättningen var 7,1 procent under det senaste kvartalet jämfört med året innan, medan ökningen av omsättningen under det föregående kvartalet stannade på 5,7 procent. Ökningen av omsättningen var kraftigast inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster, dvs. 9,0 procent större än året innan. Inom näringsgrenen transport, magasinering och kommunikation var omsättningen 2,0 procent. Inom näringsgrenen andra samhälleliga och personliga tjänster var omsättningen 4,7 procent större än under motsvarande kvartal året innan.

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna, tremånaders medeltal, %

 
 
Tremånaders årsförändringar %
4-6/2005 7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006
Servicenäringarna totalt (exkl. handel) 5,5 6,1 7,8 4,7
- Hotell- och restaurangverksamhet 6,5 6,9 5,7 7,1
- Transport, magasinering och kommunikation 2,3 4,1 3,9 2,0
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster 9,4 9,1 11,7 9,0
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 4,8 4,8 6,7 4,7
*) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2006/03/plv_2006_03_2006-06-15_tie_001_sv.html