Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Omsättning inom servicebranschen 2010, maj

2010
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer