Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.8.2010

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 3,3 procent i mars-maj

Den totala omsättningen inom servicenäringarna fortsatte att öka i mars–maj 2010, då ökningen från motsvarande period året innan var 3,3 procent. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 6,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 03–05/2010 och 03–05/2009, % (TOL 2008)

 Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå under perioden 03–05/2010 och 03–05/2009, % (TOL 2008)

I mars–maj ökade omsättningen inom alla servicenäringar jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen för den största gruppen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, utvecklades bäst och var 6,2 procent större än året innan. Omsättningen inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster visade också alltjämt en snabb ökning på 5,1 procent under granskningsperioden jämfört med året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö (09) 1734 2674, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/05/plv_2010_05_2010-08-13_tie_001_sv.html