Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, december

Publicerad: 14.2.2011

Servicenäringarnas omsättning ökade med 8,4 procent under september-november

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 8,4 procent under september-november år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna med 9,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom transport och magasinering. Dessa företags omsättning ökade med 12,4 procent från september-november föregående år. Verksamhet inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade också snabbare än hela servicenäringen. Dess omsättning ökade med 11,4 procent från året innan. Långsammast var ökningen inom fastighetsverksamhet och inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2010/11/plv_2010_11_2011-02-14_tie_001_sv.html