Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 15.8.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4 procent under mars–maj

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4 procent under mars–maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 8,3 procent. Omsättningen inom servicenäringarna har ökat långsammare under hela början av året än i fjol. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Utvecklingen av servicenäringarna var mest gynnsam i företag inom fastighetsverksamhet. Deras omsättning ökade med drygt 7 procent från året innan. Omsättningen visade en ökning på över fem procent också inom juridik, vetenskap och teknik, inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Svagast utvecklades omsättningen inom annan serviceverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/05/plv_2012_05_2012-08-15_tie_001_sv.html