Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 14.12.2012

Servicenäringarnas omsättning ökade med 4 procent under juli-september jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,0 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare steg omsättningen inom servicenäringarna med 7,9 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under tredje kvartalet snabbast inom fastighetsverksamhet, där ökningen var 7,7 procent. I företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen 6,0 procent och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,5 procent. Däremot minskade omsättningen i företag inom annan serviceverksamhet med 0,1 procent från året innan. Hit hör bl.a. tvätteriverksamhet, hårvård och annan skönhetsbehandling samt andra konsumenttjänster.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/09/plv_2012_09_2012-12-14_tie_001_sv.html