Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, januari

Publicerad: 14.2.2013

Servicenäringarnas omsättning ökade med 3,3 procent under september–november jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 3,3 procent under september–november jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare steg omsättningen inom servicenäringarna med 6,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Utvecklingen av omsättningen under september–november var i alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen långsammare än året innan, med undantag av fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med 8,7 procent från året innan. Inom hotell- och restaurangverksamhet nådde man en ökning på 3,6 procent och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster en ökning på 3,5 procent från året innan. Svagast utvecklades omsättningen inom företag inom kultur, nöje och fritid. Dessa företags omsättning minskade med nästan 2 procent från året innan.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/11/plv_2012_11_2013-02-14_tie_001_sv.html