Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.4.2013

Servicenäringarnas omsättning ökade med 2,7 procent under november–januari jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 2,7 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under november-januari utvecklades omsättningen inom alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen långsammare än ett år tidigare. Snabbast ökade omsättningen inom fastighetsverksamhet, där ökningen var 5,3 procent jämfört med ett år tidigare. Långsammast utvecklades omsättningen inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom företag inom transport och magasinering, där ökningen jämfört med ett år tidigare var 1,9 procent.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår man till att använda basåret 2010=100 inom omsättningsindexen. I offentliggörandena av statistiken börjar man samtidigt använda en förändringsprocent som räknats på basis av ursprungliga index istället för på basis av arbetsdagskorrigerade index. Arbetsdagskorrigerade indexserier publiceras dock fortfarande i databastabellen.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/01/plv_2013_01_2013-04-15_tie_001_sv.html