Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, december

Publicerad: 15.5.2013

Servicenäringarnas omsättning ökade med 1,5 procent under december-februari jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,5 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under december-februari utvecklades omsättningen inom alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen långsammare än ett år tidigare. Omsättningen ökade snabbast inom fastighetsverksamhet, där ökningen var 4,6 procent jämfört med ett år tidigare. I företag inom informations- och kommunikationsverksamhet var ökningen 1,9 procent. Långsammast var utvecklingen av omsättningen i företag inom transport och magasinering, där ökningen jämfört med motsvarande period ett år tidigare bara var 0,3 procent.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/02/plv_2013_02_2013-05-15_tie_001_sv.html