Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, december

Publicerad: 13.6.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,8 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan.

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,8 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under första kvartalet år 2013 var utvecklingen av omsättningen i nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen svagare än året innan. Endast inom kultur, nöje och fritid var ökningen av omsättningen snabbare än året innan. Omsättningen ökade snabbast i företag inom fastighetsverksamhet, där ökningen var 5,9 procent jämfört med året innan. Under januari–mars minskade omsättningen mest i företag inom transport och magasinering, där minskningen var 1,1 procent jämfört med året innan. Inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik minskade omsättningen med 1,0 procent. Också inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster minskade omsättningen med 0,3 procent från motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/03/plv_2013_03_2013-06-13_tie_001_sv.html