Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.8.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under mars-maj jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under mars-maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under mars-maj var utvecklingen av omsättningen svag inom alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen med undantag av kultur, nöje och fritid samt fastighetsverksamhet. Ökningen av omsättningen inom annan serviceverksamhet samt inom informations- och kommunikationsverksamhet förstärktes något jämfört med motsvarande period året innan. Svagast var utvecklingen inom transport och magasinering samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, där omsättningen minskade från året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/05/plv_2013_05_2013-08-15_tie_001_sv.html