Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.9.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 2,2 procent under april–juni jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 2,2 procent under andra kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under det andra kvartalet ökade omsättningen snabbast i företag inom fastighetsverksamhet. Ökningen var 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. En ökning på mer än 6 procent kunde också noteras inom näringsgrenen kultur, nöje och fritid. Svagast utvecklades omsättningen i företag inom transport och magasinering. Dessa företags omsättning minskade med 0,3 procent under april–juni jämfört med året innan. Också inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster minskade omsättningen med 0,1 procent från motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/06/plv_2013_06_2013-09-13_tie_001_sv.html