Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Omsättning inom servicebranschen 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik