Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.10.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under maj-juli jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under maj-juli jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,9 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under maj-juli utvecklades omsättningen inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna svagare än under motsvarande period året innan. Omsättningen steg snabbare än året innan bara inom informations- och kommunikationsverksamhet, där ökningen från motsvarande period året innan var 2,8 procent. Under maj-juli ökade omsättningen snabbast inom fastighetsverksamhet. Ökningen var 5,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Svagast utvecklades omsättningen i företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt i företag inom transport och magasinering. Dessa företags omsättning minskade med 1,2 procent jämfört med året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/07/plv_2013_07_2013-10-15_tie_001_sv.html