Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.11.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,5 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under juni–augusti utvecklades omsättningen inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna svagare än under motsvarande period året innan. Omsättningen steg snabbare än året innan bara inom informations- och kommunikationsverksamhet, där ökningen från motsvarande period året innan var 3,1 procent. Snabbast var ökningen inom fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med 4,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Svagast utvecklades omsättningen inom transport och magasinering. Inom näringsgrenen minskade omsättningen med 2,2 procent. I företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom kultur, nöje och fritid minskade omsättningen från motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/08/plv_2013_08_2013-11-14_tie_001_sv.html