Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Omsättning inom servicebranschen 2013, september

2013
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik