Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.12.2013

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 1,3 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under juli–september var utvecklingen av omsättningen positiv inom alla huvudnäringsgrenar inom servicenäringarna med undantag av transport och magasinering, som visade en minskning på 0,9 procent från motsvarande period året innan. Snabbast var ökningen inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, där omsättningen ökade med 4,4 procent. En ökning på över tre procent uppnåddes också inom fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med 3,5 procent från året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/09/plv_2013_09_2013-12-13_tie_001_sv.html