Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.1.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent under augusti–oktober jämfört med året innan

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent under augusti–oktober jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent. Under januari–oktober 2013 har ökningen varit klart långsammare än året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättning ökade en aning under augusti–oktober inom alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen med undantag av transport och magasinering, som visade en minskning på 1,6 procent från året innan. Mest gynnsam var ökningen av omsättningen i företag inom annan serviceverksamhet, vilkas omsättning ökade med 2,0 procent. Också fastighetsverksamheten ökade. Där var ökningen 1,9 procent. I företag inom informations- och kommunikationsverksamhet var ökningen 1,8 procent från motsvarande period året innan..


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/10/plv_2013_10_2014-01-14_tie_001_sv.html