Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 13.8.2015

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under mars-maj med 3,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,9 procent under mars–maj jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 1,4 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/05/plv_2015_05_2015-08-13_tie_001_sv.html