Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.12.2015

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,1 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,8 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/09/plv_2015_09_2015-12-15_tie_001_sv.html