Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, december

Omsättning inom servicebranschen 2016, september

2016
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik