Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, november

Publicerad: 13.12.2016

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-septemper 4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4 procent under juli–september jämfört med motsvarande period året innan. Då var ökningen 2,4 procent från året innan. När man ser till näringsgren var verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+ 9,1 %) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+ 9 %) alltjämt i täten. Utvecklingen av näringsgrenar var positiv med undantag av näringsgrenen transport och magasinering (-0,1 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/09/plv_2016_09_2016-12-13_tie_001_sv.html