Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 14.3.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 4,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,6 procent under oktober-december jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna ökade uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med 9,1 procent samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 7,8 procent. När det gäller huvudnäringsgrenarna var ökningen störst jämfört med året innan inom informations- och kommunikationsverksamhet. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Statistikcentralens omsättningsindex förbereder sig för ändringarna i Skatteförvaltningens momsskattematerial fr.o.m. uppgifterna för januari 2017. Mera om detta finns under Ändringar i denna statistik.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/12/plv_2016_12_2017-03-14_tie_001_sv.html