Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 12.4.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen med 6,2 procent under november-januari jämfört med motsvarande period året innan. Alla servicenäringar visade en tillväxt. Tillväxten var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,5 %) samt inom hotell och restaurangverksamhet (+9,0 %). Näringsgrenen transport och magasinering uppnådde en god tillväxt på 7,3 procent jämfört med året innan. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade måttligt och visade en ökning på 3,1 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår omsättning inom servicebranschen till att använda basåret 2015=100.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/01/plv_2018_01_2018-04-12_tie_001_sv.html