Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, november

Publicerad: 15.5.2018

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under december-februari med 5,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,5 procent under december-februari jämfört med motsvarande period året innan. Alla servicenäringarna fortsatte att öka. Utvecklingen var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,6 %) samt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+7,2 %). Den största näringsgrenen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering, visade också en god tillväxt på 6,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/02/plv_2018_02_2018-05-15_tie_001_sv.html